Letiště


Scházíme se na ploše kousek za Zbyslavicemi směrem na Kyjovice.

GPS souřadnice: Loc: 49°48'39.161"N, 18°4'0.078"ELetiště ze vzfuchu
Odkaz na mapu:

Panoramatická fotka (foceno při otevírání letiště)

 

Provozní řád

Modelářské letiště ve Zbyslavicích se nachází na soukromém pozemku a provozovatel modelářské činnosti vydává tento provozní řád:

Vstup na plochu letiště mají povolen registrovaní členové LMK Zbyslavice, kteří mají zaplacené příspěvky  na daný rok. Ve vyjímečných případech si tito členové mohou pozvat za účelem létání jiného kolegu – modeláře z jiného klubu,  s podmínkou jednorázové úhrady poplatku  100,-Kč.

Registrovaní členové LMK Gradient Zbyslavice mají za povinnost kontrolovat oprávnění ke vstupu a provozování na tomto letišti, způsob využívání plochy letiště, mohou vykázat provoz nadměrně hlučných modelů, případně ukončit provoz s nebezpečným létáním nad diváky či automobily. Pokud pilot – modelář nebude respektovat pokyny registrovaných členů, jsou tito oprávněni jej z plochy vykázat.

Pohyb modelářů po ploše, směr a způsob létáni je vždy předmětem dohody před započetím provozu. Tyto podmínky stanoví registrovaní členové LMK Zbyslavice a ostatní jsou povinni toto respektovat.  Je zakázáno vjíždět automobily nebo jinými dopravními prostředky na všechny udržované, nebo zemědělsky obdělávané plochy.Parkování vozidel musí být dohodnuto před započetím provozu.

Je zakázáno bezdůvodně vstupovat na okolní plochy, ničit porosty na těchto plochách, znečisťovat je odhazováním odpadků apod.

Před započetím provozu jsou všichni přítomní povinni zajistit kontrolu frekvencí jedn. vysílačů. Samotné modely a létání s nimi se musí řídit bezpečnostními pravidly řádu FAI.

Pohyb modelářů po ploše je pouze na vlastní nebezpečí a pro zajištění vlastní bezpečnosti jakož i bezpečnosti ostatních modelářů a osob, je nezbytné neustále kontrolovat provoz za účelem předcházení kolizím případně havárií. Každý modelář je povinen dohlížet na bezpečný pohyb přihlížejících či procházejících osob.

Provozovatel neodpovídá za případné škody vzniklé při modelářské činnosti ( zdraví,majetek) Přihlížející jsou na letišti na vlastní nebezpečí a provozovatel neodpovídá za jejich bezpečnost.

Provozovatel si vyhrazuje zpoplatnit pobyt na tomto letišti zejména pro jeho údržbu a to následovně: Registrovaní modeláři hradí poplatek úhradou členství v LMK.

Ostatní modeláři zejména hosté, kteří jsou vždy v doprovodu registrovaného člena LMK Zbyslavice se na údržbě podílí částkou 100.-Kč á den, kterou uhradí registrovanému členu LMK.

Není dovoleno na ploše letiště provádět záběh motorů.

Bez vědomí správce plochy a příslušných registrovaných členů je pobyt na letišti zakázán.